Back up Sverige

Vi fick äran att jobba med Back up Sverige från grunden för att ta fram en grafisk profil med logotyp, trycksaker och en vacker hemsida. Projektet omfattade ett genomgående designarbete för att ta fram ett starkt visuellt varumärke som förmedlar kompetens och tillit med en symbol som symboliserar solen och ett landskap med ett grönt färgtema och ett varmt helhetsintryck.

Vi skapade även en vacker webbdesign med webbutveckling för att ta fram en hemsida som passar Back up Sveriges mål och tjänster.

- Grafisk design
- Grafisk profil
- Webbdesign
- Webbutveckling
- Tryckdesign

www.backupsverige.com

Login