Betonghål

Betonghål är Sveriges äldsta numera verksamma håltagningsföretag. Projektet omfattade en uppdaterad grafisk profil, en helt ny hemsida och en kommunikationsplattform externt till kunder och internt för medarbetare.

- Grafisk profil
- Logotyp uppdatering
- Varumärkesbyggande arbete
- Kommunkation
- Webbdesign
- Webbutveckling

www.betonghal.se

Login