Epistat

Epistat är ett forskande konsultbolag som erbjuder tjänster kring kliniska studier, registerforskning, real world data, statistiska konsultationer och utbildning till medicinska forskare och Life Science industrin. Nklt hjälpte Epistat med webbdesign samt webbutveckling av en ny hemsida.

- Webbdesign
- Webbutveckling

www.epistat.se

Login