Lisa Eriksson

Grafisk profil till företaget

I många fall när du som företagare börjar jobba med att bygga upp ditt varumärke och din digitala närvaro så slutar det med att du behöver anställa olika konsulter för att få hjälp. Ofta anlitar du en person som skapar hemsidan, en annan som skapar inlägg till sociala medier och kanske till och med en tredje som utformar annonser till ditt företag.

När det är olika personer som skapar design till samma företag så blir risken väldigt hög att de skapar väldigt olika typer av design. Dels beror detta på att olika personer använder olika tekniska verktyg när de designar. Detta leder nästan alltid till väldigt skilda typer av design. För att motverka att hemsidan ser ut på ett sätt och annonserna på ett annat brukar man rekommendera att företag använder sig av vad som kallas för en ”grafisk profil”. Jag råder alltid företagare som antingen har ett nystartat företag eller övriga företagare som saknar en grafisk profil att investera i en.

Ett företags grafiska profil är som en manual för att alla på företaget och alla inhyrda konsulter samt tex print-firmor ska ha samma förutsättningar och direktiv när de skapar olika visuella projekt för verksamheten. Genom att alla jobbar med samma instruktioner blir materialet därför alltid enhetligt och professionellt. Du som företagare sparar också tid och pengar när du slipper springa fram och tillbaka för att be om färgkoder eller logotyper eller i många fall även behöver designa om färdiga förslag som bryter företagets visuella varumärke för mycket.

I denna blogg kommer jag att djupdyka i vad en grafisk profil är samt vad den bör innehålla. Jag kommer även gå igenom vad du bör tänka på när du tar fram en grafisk profil till ditt företag samt ge exempel på hur en grafisk profil kan skapa ett professionellt intryck och förmedla en känsla för både ditt varumärke och hela branschen du är verksam i.

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil beskriver hur du vill att den visuella kommunikationen i ditt företag ska förmedlas. Detta är en enormt viktig del av företagets varumärke. Den grafiska profilen är en slags manual eller regelverk som bland annat beskriver färger, logotyp och typsnitt som företaget ska använda sig av, samt ett generellt visuellt bildval som ska representera ditt företag.

Som företagare kommer du sedan att behöva kommunicera med din målgrupp och dina existerande kunder både på hemsidan, i sociala medier och ibland i utskickat printmaterial mm. Hur omfattande du vill att den grafiska profilen ska vara varierar beroende på dina önskningar, storleken på ditt företag, vad du vill förmedla och vilken bransch du arbetar inom. Jag brukar rekommendera att du som företagare börjar med en grundläggande grafisk profil som du senare kan utveckla. Kvalitén på din grafiska profil är dock det viktigaste.

Syftet med den grafiska profilen är att all kommunikation ska förmedlas enhetligt, så att all design blir konsekvent. Genom att ha en konsekvent design kan dina kunder känna igen just ditt varumärke. Detta gör att konsumenter enkelt kan avgöra om material kommer från ditt varumärke eller inte. När kunder känner igen sig så gör det att deras känsla av förtroende växer. När förtroendet finns där så ökar chansen att de faktiskt väljer ditt företag när de ska köpa en produkt eller tjänst.

Slarvar du med den grafiska profilen ifrån början och har en rörig visuell kommunikation kan förtroendet för varumärket istället minska. Detta har visat sig leda till minskad försäljning. Så en väl genomtänkt grafisk profil kan skapa stort värde för ditt företag rent ekonomisk. Att bygga upp en väl genomtänkt varumärkeskännedom på marknaden är grunden till framgångsrik marknadsföring och försäljning. Steg ett i all din varumärkesbyggande kommunikation är att ha en stark, tydlig och representativ grafisk profil att utgå ifrån.

Vad ska en grafisk profil innehålla?

Som tidigare nämnt skiljer det sig ganska mycket hur omfattande en grafisk profil är. En del företag som Nike eller Apple har väldigt omfattande grafiska profiler och budget till detta, medans andra mindre företag oftast har en kortfattad manual som beskriver färger, typsnitt och logotyp. Det finns inget som är rätt eller fel här, utan du får känna efter och planera utifrån sitt eget varumärke och budget vad du vill ska finnas med. Här kommer en lista på de främsta sakerna som en grafisk profil bör innehålla:

1. Logotyp

Jag skulle beskriva en logotyp som företagets symboliska ansikte utåt. Känner du till lite om Jungiansk psykoterapi så vet du redan att människans hjärna ofta tar fram symboler för att snabbt kunna klassificera och tänka runt ett koncept. Sedan 50-talet har marknadsföring använt sig mycket av psykologi för att öka försäljning till företag.

Att använda symbolik i marknadsföring och annonsering blev snabbt en viktig del av modern marknadsföring. Logotypen är en symbol som oftast visar företagsnamnet. Den kan även illustreras med eller utan en visuell symbol. När du tar fram en logotyp är det viktigt att du funderar på hur logotypen kan spegla verksamheten på bästa sätt och hur dina kunder kan komma att uppleva symbolen. Vilken känsla vill du förmedla till dina kunder när de ser din logga? Det är viktigt att dina kunder lätt kan komma ihåg och känna igen ditt varumärke. Tänk igen på Nike och Apple’s logotyper/symboler.

Användningsområdet för en logotyp kan variera och när du skapar en logga skapar du därför ofta inte enbart en enda logotyp. Ta till exempel Nike igen. Beroende på om loggan ska vara skriven på hemsidan, tryckt på kläder eller finnas med på sociala medier ser den lite annorlunda ut både i färg och utformning. Exempelvis kan det vara enbart en symbol eller både text och symbol. Ofta har man en version av logotypen som fungerar väl på en mörk bakgrund, och en motsatt som fungerar bra på en ljus bakgrund. Är logotypen svart, innebär det alltså att man även tar fram den som vit. Se exempel med Mobitids logotyp nedan.

2. Typsnitt

Typsnittet bestämmer hur texten i din kommunikation kommer att se ut. Precis som med logotypen kommer typsnittet att förmedla en känsla. Är texten mer formell eller modern? Är den strikt eller lekfull? När du väljer typsnitt kan du behöva skilja på tryckt material och digitalt material. Vissa typsnitt passar bättre för tryckt material som tidningar medan andra är mer lämpade för online texter som på hemsidor.

Vanligtvis har du ett typsnitt för rubriker och ett annat för brödtext. Varje typsnitt kommer sedan i olika variationer, en typsnittsfamilj kan tex innehålla fetstil, kursiv stil och normal stil. Genom att hålla sig till 1-3 olika typsnittsfamiljer kan helhetsintrycket förbli intakt men låta dig som företagare ha en begränsad variationsfrihet.

3. Färger

I den grafiska profilen bör det finnas med en lista över vilka färger som får användas i den visuella kommunikationen. Dessa färger kan användas både till logga, hemsida, sociala medier, tryckt material med mera.

Att beställa färger är inte alltid lätt. Målet är att färgerna ska skapa igenkänning för varumärket och möjligtvis branschen man arbetar inom. Exempelvis är blå färg förknippat med lugn och ro medans röd färg är väcker starka reaktioner och uppmanar symboliskt en person att agera. Du kan läsa mer om färger och dess betydelse här.

Fundera över vilka färger som representerar ditt företag och bransch bäst. Därefter väljer du 2-4 huvudfärger och några kompletterande underfärger. Se till att alla färger kompletterar varandra. Det går även att inkludera starkare och svagare nyanser av samma färg för variation.

Viktigast är att det blir enhetligt och inte rörigt. Tänk på att du vill att kunden direkt ska tänka på ditt varumärke när de ser färgen. Så har du massor med olika färger i din visuella kommunikation så kommer kunden tappa igenkänningen och det blir svårare att associera företaget med en specifik färg. HubSpot är ett bra exempel på ett företag som har blivit “känd” för sin orangea färg.

Tips! Inkludera RGB, CMYK och Hex (#) färgkoderna i profilen så det blir exakt samma färg som används i allt material som skapas.

4. Grafiska element

Grafiska element kan vara symboler, bilder eller figurer som representerar företaget och verksamheten. Dessa visuella uttryck skapar stark igenkänning. Elementen kan finnas med på flera olika ställen, bland annat när man skapar inlägg på sociala medier eller på hemsidan. Många väljer att skapa grafiska element utifrån företagets logotyp.

Reglerna kring dessa grafisk element brukar vara styrda i den grafiska profilen. Exempelvis kan det finnas instruktioner och regler runt hur stora bilderna får vara samt vart de får placeras i olika material. Det kan även finnas regler över i vilka sammanhang olika element får användas, vilka färger som är tillåtna och hur elementen får beskäras. Ofta tar en grafisk designer fram några bilder ifrån fria bildbibliotek som visar en stil som rekommenderas att företaget håller sig till. Det kan tex handla om naturbilder av en viss typ, eller kontorsbilder, konstruktionsbilder etc.

Fördelar med en grafisk profil till företaget

En grafisk profil är inte bara viktig för stora företag utan är även mycket viktig för små företag. Den grafiska profilen ser till så att all kommunikation om företaget blir enhetlig, vilket ökar igenkänning och förtroende hos kunden och därför även bidrar till ökad försäljning. Internt inom företaget underlättar det också.

Det kanske inte är ett så stort problem om du enbart har en person som skapar all grafik. När företaget växer eller du tex tar in ett företag för att skapa en ny hemsida så är det dock extremt viktigt att alla grafiska delar är väl genomtänkta och lätta att förmedla vidare. Kom ihåg att den grafiska profilen är hela grunden till företagets varumärke. Du vill kunna försäkra dig om att varumärket fortfarande är densamma.

Genom att tydliggöra regler för hur olika färger, logotyper, typsnitt med mera får användas kan du försäkra dig om att allt skapas enhetligt. Du sparar massor med tid när du slipper jämföra olika material och berätta om ditt varumärke för nya konsultfirmor eller anställda. Istället får varje anställd en manual för hur de ska gå tillväga. Det gör även att personal känner sig trygga med vad de kan posta online etc. då det inte finns lika mycket utrymme för tolkningar och missförstånd.

Genom att se till att allt material blir konsekvent framtaget skapar du ett professionellt intryck och en röd tråd genom företaget. Det blir då även lättare för potentiella kunder att kunna ta till sig materialet när kommunikationen inte är spretig och kunderna tydligare får en känsla för företaget och dess verksamhet.

Detta bör du tänka på när du skapar en grafisk profil

Hur skapar du en grafisk profil? Det första du måste göra innan du sätter igång är att noga tänka igenom syftet med den grafiska profilen. Det är viktigt att du ser till att den grafiska profilen inte enbart är snygg utan också överensstämmer med verksamhetens strategi och grundvärderingar.

Sedan spelar målgruppen du vill nå ut till också stor roll. Materialet du skapar ska tilltala din målgrupp och kunna förmedla ditt budskap. I denna del av processen bör du även titta på vad andra konkurrenter inom samma bransch gör. Ta till exempel företag som jobbar inom miljö, där är grön en väldigt vanligt förekommande färg att använda sig av. Har du istället en blå färg kan det bli lite missvisande för den som inte känner till företaget.

När du har fastställt vad syftet med din verksamhet och din grafiska profil är, vem din målgrupp är och hur marknaden ser ut, så är det dags att bestämma logotyp, färger, typsnitt, och grafiska former. I denna del av processen kan det vara bra att ta fram flera alternativ som förmedlar olika känslor och tonalitet. Vill du till exempel förmedla ett mer klassiskt eller modernt alternativ? Vill du ha starka färger eller mjukare pastellfärger?

Ett tips från oss är att hela tiden tänka på helheten så att alla delar matchar och skapar enhetlighet. Att kombinera flera element, färger och typsnitt utan att titta på helheten kan snabbt leda till att det blir rörigt och att du tappar professionalismen.

Ta hjälp av en expert

Att skapa en grafisk profil är mer krävande än man ibland kan tro och det är en fördel att ha tidigare erfarenhet av att skapa grafiska profiler till företag när man sätter igång. Det är även tidskrävande att skapa en grafisk profil. Det är dock tid och energi som kommer löna sig i längden för dig. Tänk vad skönt det kommer bli när alla i företaget kan följa samma mall och skapa material utan att behöva oroa sig för att loggan hamnar fel eller att texten blir i olika typsnitt. Vilket leder till fler onödiga möten, och förlorad tid till att göra om designer och även skadar varumärket genom att det förvirrar kunderna.

Att ta fram en grafisk profil själv kan kännas utmanande. Det kräver även att du har tidigare erfarenhet av grafiska program för att kunna skapa en logga eller ha kännedom om vilka färger som passar bra tillsammans. Jag tycker att det är en väl värd investering att anlita en professionell grafisk designer för att ta fram en grafisk profil av hög kvalitet. Med hjälp av en grafisk designer kan du säkerhetsställa att den grafiska profilen blir snygg såväl som enkel att följa.

Här kommer några tips på saker att tänka på när du anlitar en grafisk designer! Se till att personen du anlitar har tidigare erfarenhet av att ta fram en grafisk profil. Be om att få se några exempel på andra företag som de har jobbat med. Se till att de kan lösa allt, dvs. både logotyp, grafiska färger, former och koder. Se också till att elementen blir användbara och inte svåra att använda igen när ni själva ska applicera materialet.

Sist men inte minst är det viktigt att se till att man har korrekt licens för få använda typsnitt gratis, eller användningsrättigheter om man vill inkludera bilder i sina material. Om du är osäker, kolla med din grafiska designer och om han eller hon är osäker på svaret, kolla upp detta med en juristbyrå. Det kan annars bli mycket dyrt om du använder material utan rättigheterna på plats. Många typsnitt är gratis, men lika många behöver du betala för, så det gäller att välja rätt ifrån början.

Exempel på en grafisk profil

Nedan kan du se ett exempel på ett företag som vår grafiska designer Viktor Nordedahl har hjälp att ta fram en grafisk profil för. Svensk e-identitet är marknadens främsta och tryggaste leverantör av tjänster för inloggning, autentisering och signering samt ombudstjänster för HSA, SITHS/Efos och Sambi. I projektet hjälpte Viktor dem med en ingående grafisk profil och bygga varumärket på en visuell och känslomässig nivå. Detta involverade logotyp, typsnitt, bilder, trycksaker mm.

Här kommer ett annat exempel där vi hjälpte Rosendal Rehabklinik med en grundläggande grafisk profil. Vi tog bland annat med logotyp, färger och typsnitt. Se bilder nedan. Du kan se fler av våra kundcases på vår hemsidan.

Sammanfattning

Med en grafisk profil kan du skapa både professionella och enhetliga projekt och stärka varumärkeskännedomen på marknaden. Du kommer även vinna massor med tid genom att ha tydliga instruktioner att följa. En grafisk profil är en solklar investering om du frågar mig!

Behöver ditt företag experthjälp med er ? Hör av dig till oss på nklt! Vi har bred erfarenhet av att ta fram grafiska profiler som förmedlar både känsla och professionalitet. Klicka på knappen för att boka ett kostnadsfritt möte helt förutsättningslöst!


Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev

Fel på några av fälten
Nyhetsbrev


 • 2024-02-22 07:00
  Varför du som snickare gynnas av att ha en hemsida
  info
 • 2024-02-07 07:00 Sökmotoroptimering, Text & copy
  Vikten av SEO för flera geografiska platser 2024
  info
 • 2024-02-02 07:00
  Vad är konverteringsoptimering och varför är det viktigt för dig som företagare?
  info
Logga in