Lisa Eriksson

Hur planerar man en mobilapp?

Du har bestämt dig. Din vision ska bli verklighet. Äntligen ska mobilappen du föreställt dig skapas. Kanske har du gått runt och tänk på att utveckla en mobilapp länge eller blivit inspirerad av fördelarna med en mobilapp. Anledningarna kan vara många och nu är tiden kommen att börja jobba.

Att utveckla en mobilapp kräver mycket jobb och en väl genomtänkt planering. Vägen från vision till färdigutvecklad app är inte rak och det är där vi kommer in! I denna blogg kommer vi ta dig igenom processen att planera och utveckla en mobilapp och dela med oss av många av de värdefulla tips vi själva har lärt oss längs vägen. Här kommer en lista över de olika stegen vi kommer gå igenom i bloggen:

1. Skriv ner din plan på papper
2. Analysera din målgrupp
3. Undersök marknaden
4. Ta tekniska beslut
5. Finansiering av mobilappen
6. Skapa en designprototyp
7. Skapa intäkter
8. Bygga själv eller ta in hjälp?
9. Utveckla appen
10. Testa, utvärdera och förbättra
11. Lansera och marknadsför appen

1. Skriv ner din plan på papper

Kanske låter som världens enklaste sak och kanske lite väl manuellt i en digital värld, men tro det eller ej, detta beslut kommer vara avgörande för hur väl din mobilapp presterar. Att utveckla en mobilapp är både spännande och utvecklande som företagare. Men för att en app ska lyckas krävs det att den fyller rätt funktion.

Appen du utvecklar måste skapa ett värde för användaren. Vare sig det är en bättre köpupplevelse eller att den hjälper till med ett problem som uppstår för kunden. Det första du behöver göra är därför att komma fram till syftet med appen. Skriv sedan ner vilka funktioner som kommer finnas i appen, hur den ska fungera och vilket värde den kommer skapa för användaren. Detta enkla papper kommer vara grunden för allt framtida arbete och något du hela vägen måste återkomma till så att du inte glömmer bort det ursprungliga syftet med att skapa appen.

2. Analysera din målgrupp

Vem skapar du appen för? Är det dina nuvarande kunder eller försöker du nå ut till en ny målgrupp? Genom att analysera din målgrupp kommer du få värdefull information som kommer hjälpa dig genom hela utvecklingsprocessen. Att skapa en app utan sin målgrupp i åtanke är ett stort slöseri med både tid och pengar.

Kom ihåg det vi sa innan, mobilappen måste fylla en funktion. Bästa sättet att förstå vad den funktionen ska vara är att undersöka och analysera behoven hos din målgrupp. Detta bidrar även med annan värdefull information som kan komma att ha stor nytta för dig vid utformningen av layouten i appen.

Att ta fram information om sin målgrupp kan göras på flera olika sätt. Ett sätt att gå till väga är att skicka ut förfrågningar direkt till dina kunder via email eller sociala medier för att höra deras åsikter. Du kan också titta på din nuvarande data för att se vilka plattformar dina kunder använder idag. Att inkludera kundernas åsikter kommer ha stor inverkan på appens framgång på marknaden helt enkelt. Ger du kunderna det de vill ha och behöver så kommer din app att få betydligt större framgång.

3. Undersök marknaden

Att förstå marknaden du planerar att bli en del av är avgörande för hela processen. Vilka konkurrenter finns på marknaden idag? Skapa en lista med konkurrenternas appar och även de appar som har liknande funktioner som appen du planerar att utveckla. Att förstå hur andra appar lockar kunder och löser problem kommer ge dig dyrbara tips att ta med dig i utvecklingsprocessen.

Tips: En SWOT analys kan hjälpa dig få struktur i arbetet och tydligt visa vilka områden ni är starka, vilka möjligheter som finns, identifiera svagheter och se utmaningar som kan komma att finnas på marknaden.

4. Ta tekniska beslut

När man planerar appen måste man bestämma var man vill att appen ska finnas tillgänglig. Antingen så skapar man en app som finns tillgänglig bara för Android mobiler eller bara iPhone mobiler eller både och! I de flesta fall vill man vara tillgänglig på båda. En webbapp kan man använda på båda typer av mobiltelefoner men kan inte laddas ner i AppStore utan laddas ner ifrån en webbadress på valfri browser istället. Detta gör att webbappar är snabbare och billigare att utveckla. Beroende på vilket av alternativen man väljer så kommer programmeringsspråket man använder att påverkas.

Det finns olika sätt att gå tillväga. Man kan välja att antingen göra separata appar, så kallade native, för Android respektive Iphone. Eller så kan man välja att använda sig av cross-platform appar som funkar på både Android och Iphone. Med cross-platform använder man samma baskod vilket gör att man slipper skapa separata sidor för Android
och Iphone. Koden funkar helt enkelt för båda två!

Enda problemet med en cross-platform app är att det blir svårare att ha mer avancerade funktioner på appen. Så vill man ha animationer eller mer tekniska funktioner är det bättre med en native sida, som är utvecklad för Android respektive Iphone. Men eftersom det är fördelaktigt att kunna använda samma baskod väljer många företag en hybridapp idag. I en hybridapp är de enklare sidorna i appen kodade med samma baskod och separata sidor som kräver mer tekniska funktioner och svårare kodning är kodade med native.

Summa summarum så beror valet på vad du vill att din app ska kunna göra. Det vill säga vilka funktioner som ska finnas i den och hur den ska se ut. Tid och pengar spelar också in, att skapa en native app tar längre tid vilket betyder större kostnader.  Om du är osäker på vad som skulle vara det bästa alternativet för din mobilapp är du varmt välkommen att boka in ett möte med oss så kan vi diskutera saken närmare.

5. Finansiering av mobilappen

Att utveckla en mobilapp är väldigt dyrt. Vill man ha en välfungerande och snygg app kommer det antagligen kosta mycket mer än du hade tänkt dig. Självklart kommer funktionerna i appen påverka priset och antalet timmar det tar att utveckla appen men räkna ändå med några hundra tusen kronor eller mer.

Så hur har man råd om man inte kan bygga den helt själv? Och tro mig, även om du planerar att utveckla en själv kommer det ta hundratals timmar att utveckla en fungerande app, vilket blir kostsamt. Ett sätt är att kontakta investerare, intressenter som vill investera i din appidé. För att få investerare hjälper det att ha något att visa upp. En prototyp av appen, ofta kallad en ”MVP” – Minimum Viable Product.

En prototyp kräver inte lika mycket kapital och är ett utmärkt sätt att visa intressenter design och de främsta funktionerna man vill ha i appen. Vill man ta in investerare utan att skapa en prototyp kan man sammanställa ett SRS dokument som beskriver idén med mobilappen, allmän systembeskrivning, tekniska kraven, systemgränssnitt och RTM (Requirements Traceability Matrix). SRS dokumentet kan du även använda vid möten med andra intressenter.

6. Skapa en designprototyp

Så fort du känner att du vet vilken funktion din app fyller och du har gjort en grundlig analys av din målgrupp så rekommenderar vi på nklt att du skapar en designprototyp. Denna prototyp är som nämnt extremt viktig när du söker investerare men den utgör även grunden för att hitta rätt programmerare och kunna bedöma hur mycket projektet kommer att kosta. Du sparar enormt mycket tid och pengar genom att först göra klart hela design prototypen. Detta inkluderar användarupplevelsen eller gränssnittet, det man ofta kallar för UX och UI design. Du kan sedan testa appen på några villiga testpersoner som kan ge dig återkoppling på hur det är att använda appen. Sedan kan du snabbt ändra designen och utveckla en optimal app till dina kunder. Detta skulle ta enormt mycket tid att göra under kodningsperioden. Då behöver du först koda din app och sedan behöva koda om den varje gång du behöver ändra din design.

Design prototyper görs via system som skapar delvis fungerande appar men med endast några få användare per tillfälle. Med en designprototyp i grunden kommer du spara mycket pengar under kodningen, vinna tid i utveckling, öka chansen att hitta investerare och du får även en tydlig målbild och vision för allt vidare arbete.

7. Skapa intäkter

En mobilapp kan skapa intäkter på många olika sätt. Ett av dem är en engångskostnad för appen som man betalar för att kunna använda den efter nedladdning. Alternativt kan man ha en prenumerationskostnad varje månad eller år. Prenumerationskostnader är särskilt vanligt vid premiumfunktioner i appar.

Exempelvis i Fotoredigeringsappar så får man tillgång till 5 gratis verktyg att använda vid redigering av en bild. Men väljer man att köpa premium och betala en viss summa månadsvis får man istället tillgång till 50 olika verktyg för att fritt kunna redigera foton.

Väljer man att erbjuda premiumfunktioner är det viktigt att man planerar väl. Det gäller att hitta en balans mellan gratis funktionerna och premiumfunktionerna. För samtidigt som man vill locka personer att köpa premium vill man inte skapa en dålig upplevelse för de som väljer att inte köpa premium. Annars förlorar appen snabbt värde för kunden om man inte kan erbjuda de funktioner som kunden sökte från början.

Ett annat sätt är att använda sig av reklam i appen. Man får då intäkter för visningarna av annonserna som finns i appen. Annonser kan vara ett smidigt sätt att få in pengar för en gratis app, men kom ihåg att det inte får spela avgörande roll i kundens användarupplevelse på appen. Att se annonser ofrivilligt kan öka bounce rate och minska användningen av appen.

Om du väljer annonser rekommenderar jag att du testar att placera annonser med olika frekvens och synlighet. Baserat på den data du får in genom att testa olika alternativ kan du sedan på bästa sätt inkludera annonser i appen. Utgå alltid ifrån användarens perspektiv, inte skulle du vilja få upp annonser på skärmen varannan minut?

En app kan även öka din försäljning och på så sätt skapa intäkter. Det är så de allra flesta företag ser en ökad inkomst med hjälp av att skapa en egen app.

8. Bygga själv eller ta in hjälp?

När du har planerat och bestämt vilka funktioner appen ska ha och vem den riktar sig mot är det dags att se sig efter ett team att hjälpa dig förverkliga planen. Om du själv är programmerare och redan har all kunskap som krävs kan du såklart bygga din app helt själv, men att ha ett team gör ofta stor skillnad. Eller som John Maxewll’s kända citat korrekt poängterar “Teamwork makes the dream work”.

Om man vill ta in personer finns det olika vägar att gå. Du kan anställa internet, ta in frilansande kodare eller anlita en byrå. Att utöka sitt team internt har sina fördelar då kommunikationen sker inom företaget och man kan enklare diskutera idéer och hålla koll på utvecklingen. Men att hitta rätt kompetens kan vara både tidskrävande and dyrt.

Freelance.com kan vara ett billigare alternativ men blir ofta kostsamt när det kommer till kommunikation. Ofta blir det att man tar in någon från ett annat land, kanske med en helt annan tidszon. Det kan också vara svårt att avgöra kompetens om man inte kan ses. Väljer du freelance.com så är det viktigt att se referenser och tidigare arbeten. Det är inte lätt att bygga fungerande appar så du vill absolut välja en programmerare som har stor erfarenhet av att skapa just mobilappar.

Sista valet är att ta in en byrå. Med rätt byrå kan du få exakt den kompetens du söker och får arbeta med programmerare som har lång erfarenhet av att utveckla unika funktioner för mobilappar. När du ska välja byrå är det bra att jämföra olika byråar. Inte bara för priset men även för att se vem som kan utveckla det du vill ha i appen på bästa sätt. I alla dessa fall är erfarenhet en otroligt viktig faktor, viktigare än priset i många fall. För uppstår problem och man inte har erfarenhet av det sedan tidigare kommer det bli både dyrt, tidskrävande och frustrerande.

9. Utveckla appen

Nu börjar det roliga! Du har den finansiering du behöver och äntligen är det dags att bygga och utveckla appen. Idén är satt, målgruppen är analyserad, marknaden är undersökt och de tekniska besluten är gjorda. Om du redan har designat och testat prototypen så har du en optimerad version klar och kan börja koda direkt. I detta fall blir programmeringskostnaderna oftast signifikant lägre då allt redan är testat och redo att byggas.

Om du istället valde att inte börja med en designprototyp så bör då vid det här stadiet ha ett team som kommer jobba med dig. Nu ska appen ritas, detta kallas för wireframing. Ritningen kommer ge dig en bild över hur appen kommer att se ut.

Vid det här stadiet kan du ta fram en grundläggande prototyp som ger dig en bedömning av genomförbarheten av funktioner som du vill att appen ska ha. Nästa steg är UI/UX-design. UI/UX-designer på appen är själva layouten, d.v.s. färgtema, knapparna och deras placering, design, användarupplevelsen etc.

När UI/UX-designen är klar lämnas det över till programmerarna för att koda själva appen. Normalt sett används en agil metodik för att utveckla en app. Vilket betyder att man delar upp utvecklingen i kortare etapper, dessa kallas sprintar. Man utvärderar då processen under resans gång och göra ändringar baserat på tester och feedback.

10. Testa, utvärdera och förbättra

En mobilapp behöver ständigt testas, utvärderas och förbättras för att förbli konkurrenskraftig på marknaden. När man utvecklar en mobilapp är det smartast att fokusera på de främsta funktionerna som appen behöver. Man bör undvika att direkt försöka inkludera alla funktioner man kan komma på. Anledningen till detta är att desto längre tid som går efter ett problem har uppstått ju svårare och dyrare blir det att fixa. När du bygger en app utgår du nästan alltid ifrån MVP konceptet.

Genom att välja de främsta funktionerna i appen till att börja med kan man testa dem, utvärdera deras prestanda och i många fall förbättra funktionen utan att det har gått för lång tid. Därefter kan man sedan lansera nya funktioner i appen med jämna mellanrum. Det är just därför vi som användare ofta ombes att uppdatera appen för att en ny version är tillgänglig. Appar är verkligen levande dokument. Kom ihåg att utföra tester, utvärdering och förbättringar vid varje lansering. Var beredd att ändra delar av din app utifrån vad dina kunder ber om.

Ett sätt att kontrollera prestandan och användarupplevelsen är att titta på datan och be användarna om feedback när de har använt appen. Appen är gjord för användarna och det är därifrån du enkelt kan få information om något inte fungerar som det ska eller känns eller onödigt.

11. Lansera och marknadsför appen

Sista steget är att lansera och marknadsföra appen. Antalet appar växer ständigt och konkurrensen är hård. Att nå ut till sin målgrupp är inte alltid lätt. Därför behöver man fastställa en strategi kring marknadsföringen av mobilappen som du har utvecklat. Här finns det många sätt att gå tillväga:

1. Använda din nuvarande hemsida för att rekommendera nedladdning av appen eller upplysa besökare om fördelar och funktioner de kan finna i appen.
2. Inkludera en pop-up på surfplatta/mobila versionen av hemsida med direkt länk till t.ex. App Store.
3. Annonsering är ett bra komplement för att hamna direkt framför din målgrupp. Detta kan göras på olika sätt, antingen direkt i App Store, på sociala medier eller via Google.

Att strunta i marknadsföring är ett stort misstag då det konstant kommer nya appar till marknaden och säkerligen kommer det finnas liknande appar som uppfyller samma eller liknande funktioner som din app. Så se till att bestämma en välplanerad marknadsföringsstrategi!

Sammanfattning

Där har du våra 11 steg som du bör inkludera när du planerar en mobilapp. Att planera processen för att ta fram en mobilapp tar tid. Men genom att vara noggrann och planera väl kan du slippa onödiga bakslag under resans gång. Det kommer framförallt skapa struktur i arbetet kring appen och du kommer även få en överblick över arbetet och i ett tidigt skede kunna se om något behöver ändras eller tas bort.

Är du intresserad av att ta fram en designprototyp av din vision? Hör av dig till oss på nklt! Vi har lång erfarenhet av att bygga säkra, stabila och effektiva appar och webbsystem. Här kan du läsa mer om webbsystem och appar. Du kan även kika på vår egen app för tidsrapportering, Mobitid!

Vill du prata med en expert är det bara att trycka på knappen nedan och fylla i vårt formulär så bokar vi in ett möte!


Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev


 • 2024-02-22 07:00
  Varför du som snickare gynnas av att ha en hemsida
  info
 • 2024-02-07 07:00 Sökmotoroptimering, Text & copy
  Vikten av SEO för flera geografiska platser 2024
  info
 • 2024-02-02 07:00
  Vad är konverteringsoptimering och varför är det viktigt för dig som företagare?
  info
Login