Per Johansson

Jag är journalist med 20 års yrkeserfarenhet. Jag delar min tid mellan Uppsala och Stockholm, men har hela Mälardalen, Gävleborg och Dalarna som mitt verksamhetsområde. Sedan 2014 har jag huvudsakligen varit frilansskribent och arbetat för en lång rad dagstidningar, kommunikationsbyråer, företag och organisationer.

När jag arbetar med hemsidestexter utgår jag från vad jag själv brukar vara ute efter när jag går in på en sajt. Språket ska vara enkelt och den nödvändiga informationen lätt att hitta. Har hemsidan välskrivna texter ökar mitt förtroende för organisationen eller företaget. Det tror jag för övrigt gäller alla besökare, medvetet eller undermedvetet, oavsett hur språkintresserade de är.

När någon anlitar mig som hemsidesskribent brukar jag föreslå att vi ska ses, gärna på plats hos kunden. Inför mötet funderar kunden på vad den vill ha för innehåll på sin hemsida medan jag funderar på vad jag vill veta mer om just den aktuella kunden och dess verksamhet. Efter mötet skriver jag ett första utkast som vi arbetar vidare med tills kunden är nöjd. Vid behov sitter jag även med på möten hos Nklt, och för den som behöver hjälp med bilderna till hemsidan har flera fotografer jag samarbetar med.

För mer information och arbetsprover, besök www.perfrilans.se

Per Frilans
www.perfrilans.se
Område - Uppsala
Login