SUSbo

Stiftelsen Ultuna Studentbostäder förvaltar två studentbostadsområden, Gälbo och Kronåsen i Uppsalaområdet. Gälbo och Kronåsen är belägna i direkt anslutning till SLU. Stiftelsen är grundad av Ultuna studentkår på 60-talet och är en icke vinstdrivande organisation. Projektet omfattade webbdesign och webbutveckling med användarlogin.

- Webbdesign
- Webbutveckling
- Webbsystem

    www.susbo.se

Login