Svenska Gynekologiska CancerGruppen

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) är en nationell forskargrupp för samarbete kring kliniska studier av gynekologiska cancersjukdomar. Syftet med SweGCG är att genom nationellt och internationellt samarbete initiera och bedriva kliniska och transnationella studier med hög vetenskaplig kvalitet.

Vi hjälpte SweGCG med att ta fram ett nytt genomgående visuellt uttryck för varumärket med ett modernt minimalistisk och nordisk intryck. Arbetet omfattade en webbdesign och utveckling av deras nya hemsida.

- Webbdesign
- Webbutveckling
- Utveckling av visuellt varumärke

www.swegcg.se

Login