Thomas Brodin, Carl von Linnékliniken

"Vi har använt NKLTs tjänst i flera år och har varit nöjda hela tiden. De ger snabb service och har hjälpt oss med design och ideér till uppdatering av hemsidor. Programvaran är lätt att ta till sig och egen redigering av text mm är enkel, enklare än andra webredigeringstjänster jag har kommit i kontakt med (därav deras namn också:)."

Login