Lisa Eriksson

Vad är konverteringsoptimering och varför är det viktigt för dig som företagare?

Konverteringsoptimering som på engelska heter Conversion Rate Optimization (CRO), är den systematiska processen man gör för att öka andelen besökare på en hemsida som utför en önskad handling. Det kan tex vara aktioner som att fylla i ett formulär, köpa en produkt, bli kund eller liknande. CRO-processen innebär att man studerar hur användare rör sig genom din hemsida, hur länge de stannar på sidans olika delar, vilka åtgärder de vidtar och vad som hindrar dem från att slutföra de mål du gärna vill att de ska nå fram till. Sist men inte minst så gör du förbättringar och ändringar av din hemsidas UX/UI design som gör det lättare för besökare att hitta fram till den aktion du vill att de ska ta. I detta blogginlägg har jag tagit fram en översikt över vad konverteringsoptimering är, hur du kan jobba med det och varför det kan gynna ditt företag.

Vad är konverteringsoptimering?

De flesta har hört talas om sökmotoroptimering vilket innebär att man ökar chanserna att få in besökare till sin hemsida. Men när en kund väl har hamnat på din hemsida, vad händer då? Det är just här konverteringsoptimering kommer in i bilden. Konverteringsoptimering förbättrar själva "flödet" på hemsidan ur en ren  konverteringssynvinkel. Det vill säga, om din hemsida har ett sämre flöde så ökar risken att din besökare lämnar din hemsida innan de har kontaktat dig, skrivit upp sig på din mailinglista eller köpt någon av de varor och tjänster du har listat på din hemsida. Man jobbar kontinuerligt med att förbättra sin hemsidas konvertering. Det sker genom att man analyserar data på hemsidan genom tex Google analytics eller Moz Pro och man jämför olika tester och olika sidor för att hitta den sida och det erbjudande som fler kunder gillar. Om man ständigt optimerar så följer man marknadens behov som bäst.

Kort sagt, ju bättre CRO din hemsida har, dess då högre chans att en besökare på din hemsida faktiskt köper eller "konverterar".

Inom marknadsföring jobbar man mycket med att försöka ta reda på varför en besökare inte konverterar. Detta kallas då för konverteringshinder. Genom att hitta dessa hinder och ta bort dem kan man därför optimera hemsidan så att fler besökare blir en ny kund till ditt företag.

Varför är konverteringsoptimering viktigt?

För alla företag är konverteringsoptimering viktigt då det kommer att öka intäkterna till företaget genom fler nya kunder. Din hemsida är en stor nyckel till detta i dagens högteknologiska marknad. I princip alla företag har hemsidor idag och de hemsidor som presterar bäst kommer att hjälpa företaget växa. Ju bättre konverteringsoptimering du har, dess lägre kostnader får du för att hitta nya kunder. Målet är att öka intäkterna per besökare, skaffa fler kunder och därigenom få ditt företag att växa. Konverteringsoptimering är därför en nyckel till framgång. Om din hemsida har bättre optimering än dina konkurrenter så kommer du därför att öka dina chanser att lyckas. Man kan dela upp fördelarna med konverteringsoptimering i fyra viktiga undergrupper:

• Du maximerar din ROI:
Din return on investment (ROI) kallas avkastning på investeringen på svenska som du har gjort för att få inkomster till ditt företag. Om du har en hemsida som konverterar väl så ökar du helt enkelt dina inkomster.

• Du minskar kundförvärvskostnaderna:
Genom att öka konverteringen kan du drastiskt minska kostnaderna för att hitta nya kunder, vilket kallas kundförvärvskostnaderna. Detta är extra viktigt för mindre företag.

• Du ger dina besökare en bättre användarupplevelse:
När du jobbar med din hemsidas konverteringsoptimering så lär du dig förstå dina användares beteende och behov. Detta leder till en förbättrad användarupplevelse för dem som kommer till din hemsida.

• Du ökar ditt företags förtroende och trovärdighet:
En hemsida som är optimerad för konverteringar ger ett bättre, mer proffesionellt intryck och skapar därför ett högre förtroende hos dina besökare.


Hur fungerar det rent matematiskt?

Om du har en landningssida som har en nuvarande konverteringsgrad på 10% och sidan får runt 2000 besökare per månad, så kommer den sidan att generera 200 konverteringar varje månad till ditt företag.

Om du lyckas förbättra sidans konverteringsgrad till 15% genom att jobba med konverteringsoptimering, då innebär det att du kommer att få in 300 konverteringar per månad utan att öka din annonseringskostnad.

Det finns alltid utrymme för förbättring när det gäller konverteringsoptimering och det mest framgångsrika företagen förbättrar ständigt sina hemsidor och mobilappar för att skapa en bättre användarupplevelse, tydligare budskap och lättare navigering som ökar antalet konverteringar.

Hur du beräknar din hemsidas konverteringsgrad

Ta siffran för det antal gånger en användare slutför ett mål varje månad och dela detta med din hemsidas totala trafik per månad. Om en användare kan konvertera vid varje besök (till exempel genom att köpa en produkt) divideras antalet konverteringar med antalet sessioner (antalet unika gånger en användare besökte din webbplats).

För att ta ett exempel äger vi en e-handelssida - Roger's Robotics. En användare kan göra ett nytt köp vid varje session. Vi vill optimera så att de gör så många köp som möjligt. Om en användare besökte webbplatsen tre gånger skulle det vara tre sessioner - och tre möjligheter att konvertera.
För att räkna ut vår konverteringsgrad skulle vi ta antalet unika köp och dela det med det totala antalet sessioner. För vår imaginära användare konverterade de två av tre gånger de besökte webbplatsen.

Sätt mål och bestäm dig för vad du vill mäta

Det första du behöver göra för din konverteringsoptimering är att identifiera vad du vill mäta på din hemsida eller webbapp. Detta kommer att variera beroende på vilken typ av företag du driver och vad du säljer.

Om du säljer produkter på din hemsida så kan en konvertering vara att en besökare köper en av dina produkter direkt ifrån hemsidan. Du kanske även vill mäta hur många som lägger till en produkt i sin varukorg men som sedan lämnar din hemsida eller app utan att faktiskt köpa produkten. De kan även handla om hur många som laddar ner en gratis PDF ifrån din hemsida, eller hur många som fyller i ett kontaktformulär.

När du väl har bestämt dig för vad du vill mäta så kan du börja försöka förbättra din hemsida för att möta dina kunders behov och deras upplevelse av hemsidan och köpprocessen. Man brukar även tala om "kundresan" dvs den väg en besökare tar från det att de landar på första sidan, till det att de beställer/köper en produkt av ditt företag.

Nedan är några vanliga mål för konverteringar ifrån en hemsida enligt chilipiper.com:

Makrokonverteringar:

• E-handel - försäljning via hemsidan av en produkt,  hur många som slutförde köp i kundvagnen,
• Begäran av en offert.
• Prenumeration på en tjänst
• Resor - antal bokningar, försäljning av ytterligare tjänster, delningar i sociala medier.
• B2B - genererade leads, avslutade affärer.

Mikrokonverteringar:

• Media - sidvisningar, annonsvisningar, anmälningar till ditt nyhetsbrev, engagemang med rekommenderat innehåll.
• Skapandet av ett nytt konto via hemsidan.
• E-handel - antal som lade till en produkt i din kundvagn.

Identifiera vilka områden du vill optimera

När du har bestämt dig för vilka dina mål är och vet exakt vad du vill mäta och öka konverteringarna av då kan du börja optimera din hemsida eller app.

Det är vanligast att man börjar optimera den del av dina konverteringar som redan ger dig mest trafik eller som genererar flest konverteringar. Genom att fokusera på dessa sidor kommer du att kunna se resultaten av dina förändringar snabbare då hela din hemsida och verksamhet sannolikt redan är fokuserad på att ta hand om denna typ av köp. Det kan då få en större påverkan på ditt företag utan att du behöver göra andra stora förändringar till ditt företagande.

Andra platser att börja optimera är sidor och produkter med högst värde eller sidor som underpresterar jämfört med resten av din hemsida. Även här kan förbättringar ha stor och omedelbar effekt på dina konverteringsmål.

Om du till exempel är en återförsäljare av katt och hundmat så kanske du upptäcker när du tittar i Google analytics eller Moz Pro, att du har en undersida för ett visst märke av hundmat som får mycket trafik men har en lägre konverteringsgrad än resten av hemsidan. Genom att förbättra konverteringsgraden för den sidan kommer du att kunna se en stor förbättring i din försäljning.

Vad är de olika komponenterna för konverteringsoptimering?

• Använd A/B tester: Du behöver erbjuda dina besökare två eller fler olika versioner av din hemsida eller dina undersidor. Efter en tid kan du sedan jämföra vilken sida som var mest effektiv. Denna form av statistiskt arbete passar dock bäst för hemsidor med mycket hög trafik.

• Tydliga Call to action (CTA): Uppmaningar till dina besökare om vad du vill att de ska göra.

• Analysera data: Använd verktyg för att analysera antal besökare  och användare. Utan att mäta dina siffror kan du inte förbättra din konverteringsspårning.

• Följ dina besökares kundresa: Det finns olika program som kan spela in och följa användare när de navigerar på din hemsida. Dessa visar var besökare stannar, hittar "roadblocks"  och vart de verkligen vill ta sig på sidan. Verktygen ger sedan förslag på hur du kan öka dina konverteringar.

• En användarvänlig design: Det finns många "best practices" idag inom UX/UI design som ökar dina besökares användarupplevelse. Detta kan minska besökarens eventuella frustration eller förvirring och därigenom öka konverteringar.

• Heatmaps: Detta är ett sätt att visa rent visuellt var på din hemsida besökare klickar. Man visar detta genom varma och kalla färger på den data som har genererats.

• Multivariate tester: liknande A/B tester men MVT testar fler olika variabler samtidigt.

• Kundutveckling: Verktyg och processer som gör att du förstår dina kunder bättre gör det lättare att designa en hemsida som konverterar fler besökare.

Kom igång med din konverteringsoptimering

Ett sätt du kan börja ganska enkelt är genom att titta på din statistik i Google analytics eller Moz Pro och skriva ner hur många besökare du har idag, och hur många konverteringar din hemsida genererar idag.

Sedan behöver du spendera lite tid med att förstå din målgrupp för att du ska veta hur du bör förändra din hemsida. Det är bra att ändra färger, texter och flytta platsen på knappar etc, men om du inte vet vad din målgrupp behöver och gillar så skjuter du i mörkret. Ett vanligt verktyg är vad som kallas för "empathy maps". Dessa är ett sätt marknadsförare kan försöka förstå och identifiera tankar och känslor som en viss grupp har. Man gör detta genom att försöka se och tänka på ett problem genom den specifika gruppens ögon och försöka känna empati för deras känslor. Du kan läsa mer om empathy maps på MindTools.com

När du väl ha undersökt vad som motiverar din målgrupp och vilka problem de behöver hjälp med kan du börja implementera dina förändringa på hemsidan.

Sedan kan du börja med att göra din egen A/B testing på två olika sidor med två olika erbjudanden och UX/UI design. Kör kampanjen i en till tre månader och utvärdera sedan resultaten. Om du vill lära dig mer eller få hjälp med A/B testing så kan du besöka optimizely.com som erbjuder ett verktyg för processen.

Fem steg för bättre konverteringskvot

1. En visuellt lockande landningssida

Använd en duktig designer som kan hjälpa dig skapa en riktigt snygg och intressant första sida som just din målgrupp kommer att dras till.

2. Gripande texter

Testen på din hemsida är viktigare än bilderna på din hemsida för försäljning och konverteringsoptimering.

En hemsida behöver kommunicera ditt företags så kallade "value proposition", eller värdeerbjudande som det heter på svenska, inom tio sekunder för att hinna fånga dina besökares uppmärksamhet.

Ett värdeerbjudande inom marknadsföring innebär en kortfattad beskrivning av de fördelar som ditt företag levererar till kunder som köper dess produkter eller tjänster.

Gripande texter för en hemsida bör innehålla:
-Slående rubriker som leder till att folk vill läsa mer eller klicka sig vidare.
-Engagerande och informativ text
-Meningsfulla visuella stöd till texterna
-Tydliga call to action, alltså uppmaningar till handlingar

3. Tydlig struktur och navigering

En besökare till en hemsida kan lätt bli frustrerad, ge upp och lämna hemsidan om det inte kan hitta den information de behöver snabbt nog. På grund av detta är det superviktigt att din hemsida är lätt att navigera med en tydlig meny och struktur.

4. Snabb laddningstid

För att få en bra konverteringskvot behöver din hemsida ladda inom 2 sekunder. Se till att du väljer ett system för din hemsida som du vet har snabb laddningstid och ta hjälp om du är osäker.

5. Ha formulär som är välformatterade

En viktig del inom UX/UI är formattering av texter, bilder, call to action knappar och formulär. Formulär är enormt vikgita för din hemsidas konvertering och dina besökares kundresor. Se till att dina formulär är så lätta och kortfattade som möjligt. Ha med så få fält och förfrågningar som möjligt, annars kan dina besökare lämna sidan.

Hur kan konverteringsoptimering gynna din hemsidas sökmotoroptimering?

Även om det inte nödvändigtvis finns ett direkt samband mellan CRO och SEO, så finns det ett starkt indirekt samband. Du kommer inte att kunna öka din organiska trafik till hemsidan eller din rankning på en sökmotorresultatsida (SERP) men konverteringsoptimeringen har ändå distinkta fördelar för SEO. Dessa inkluderar förbättrad kundinsikt, bättre avkastning på investeringen, ökad skalbarhet, förbättrad användarupplevelse (UX/UI) och ökat förtroende.

Eftersom konverteringsoptimering innebär mycket arbete för att förstå din målgrupp bättre så kommer all den informationen att hjälpa dig skriva texter som tilltalar din målgrupp bättre. På så sätt kan du även optimera din hemsidas sökmotoroptimering mycket väl genom att jobba med CRO.

Det är givetvis viktigt att du kontinuerligt jobbar med din hemsidas sökmotoroptimering eftersom steg ett i processen att öka antal konverteringar är att få in nya kunder. Detta kan du göra genom bland annat annonsering eller genom att synas i relevanta Google sökningar. Om du vill ha några tips på hur du kan jobba med din SEO, läs mitt tidigare blogginlägg "6 tips för att förbättra din sökmotoroptimering".

Sammanfattning

Konverteringsoptimering är en viktig nyckel för framgång i ditt företagande genom att du optimerar din digitala marknadsföring. När du förstår och implementerar CRO-strategier kan du båda öka din konvertering på hemsidan och samtidigt ge dina besökare en trevligare och mer engagerande användarupplevelse. När du lyckas med detta ökar du även ditt företags trovärdighet, bygger ditt varumärke och samtidigt så förbättrar du din hemsidas sökmotoroptimering.

Vi på nklt har många års erfarenhet av att designa och bygga sidor med optimal UX/UI för maximal konverteringsoptimering. Tveka inte att kontakta oss för en gratis konsultation så kan vi hjälpa dig förbättra din konverteringskvot idag!

-Lisa


Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev

Fel på några av fälten
Nyhetsbrev


 • 2024-02-28 07:00
  Tips på SEO för snickare
  info
 • 2024-02-22 07:00
  Varför du som snickare gynnas av att ha en hemsida
  info
 • 2024-02-07 07:00 Sökmotoroptimering, Text & copy
  Vikten av SEO för flera geografiska platser 2024
  info
Logga in